UnivIS
Information system of Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg © Config eG 
Organe und Gremien der Medizinischen Fakultät

Subdepartments

  • Terminplan (Med)
  • Dekane (MED)
  • Fakultätsvorstand (MED)
  • Fakultätsrat (MED)
  • Studierendenvertretung der Medizinischen Fakultät
UnivIS is a product of Config eG, Buckenhof